Categories i normes dels Premis Romasaure

premis romasaure  2005

premis romasaure  2006

premis romasaure  2007

premis romasaure  2008

premis romasaure  2009

premis romasaure  2010

premis romasaure  2011

premis romasaure  2012

premis romasaure  2013

premis romasaure  2014

premis romasaure  2015

XII premis romasaure  2016

XIII premis romasaure  2017

XIV premis romasaure  2018

XV premis romasaure  2019