Un intrús a la família
de Lluís Coquard

Direcció:    Ambrosi Sànchez i Capdevila

Repartiment

Mònica Isanta i Gual                    Emma

Antoni Grasa i Llobet                   Mateu

Teresa Oromí i Puig                     Justa

Mariona Solé i Bernaus                 Laura

Carles Albert i Estrada                 Adrià

Laura Tartera i Colom                  Montserrat

Pere Guillem Benet i Torruella       Gustau

Mª Àngels Erill i Jou                    Olga

 

Apuntadora:    Núria Barceló

Perruqueria:    Carme Abella

Organitza:    Centre Cultural CIMADAL