El trampós entrampat
de Nick Hassy

Direcció:    Ambrosi Sànchez i Capdevila

Repartiment

Mònica Isanta i Gual                    Tomasa

Mariona Solé i Bernaus                 Flora

Teresa Oromí i Puig                     Sara

Carles Albert i Estrada                 mossèn Capella

Antoni Grasa i Llobet                   Pau

Ivan Caelles i Isanta                   Renato

Mª Àngels Erill i Jou                    Gina

Laura Tartera i Colom                  Danielle

Lluís Isanta i Eroles                    artista 1

Andreu Isanta i Eroles                 artista 2

 

Apuntadora:    Núria Barceló

Perruqueria:    Carme Abella

Organitza:    Centre Cultural CIMADAL


CARTELL