Avi jove vol companyia
de Lluís Coquard

 

Direcció:    Ambrosi Sànchez i Capdevila

Repartiment

Mònica Isanta i Gual                    Aurora

Teresa Aubets i Tarrès                 Clara

Mariona Solé i Bernaus                 Rosaura

Laia Grasa i Subirà                       Exu

Antoni Grasa i Llobet                   Pasqual

Josep Mª Llessuy i Abella             Carles

Carles Albert i Estrada                 Serafí

Andreu Isanta i Eroles                  Eric

 

Apuntadora:    Núria Barceló

Perruqueria:    Carme Abella

Pintura:    Carles Albert i Estrada

Organitza:    Centre Cultural CIMADAL