Els meus marits m´enganyen
de Nicasi Camps i Pinós

 

Direcció:    Ambrosi Sànchez i Capdevila

Repartiment

Teresa Oromí i Puig                        Càndida

Josep Mª Llessuy i Abella                Rogeli

Mònica Isanta i Gual                       Dolly

Antoni Grasa i Llobet                      Eduard / Serafí

Mª Àngels Erill i Jou                       Engràcia

Andreu Isanta i Eroles                    Arnau

Lluís Isanta i Eroles                       Juli

Carles Albert i Estrada                    Sr. Raduà

Glòria Bertrán i Peralba                  Patrícia

Glòria Llompart                             Mont

 

Apuntadora:    Eva Boixadera

Perruqueria:    Carme Abella

Mobiliari:    Lluís Ubach

Organitza:    Centre Cultural CIMADAL