Nadalparc 2010-2011

www.isona.org

02

24 Desembre 2010
al matí començant a pintar la tronca amb pintura