Nadalparc 2010-2011

www.isona.org

10

28 Desembre 2010
acabant un ninot de neu amb pintures i cotó