Casa Roya    Avda. Lleida, 5    Telèfon 973 66 40 85    ISONA

Lina Teixits i Confeccions    Plaça del Portal, 8    Telèfon 973 66 42 20    ISONA