BBVA    Avda. Lleida, 9    Telèfon 973 66 40 00    ISONA

'La Caixa' Caixa d´estalvis i pensions de Barcelona    C/ Sant Jaume, 2    Telèfon 973 66 40 13    ISONA

'La Caixa' Caixa d´estalvis i pensions de Barcelona    Passeig del Prat, s/n    Telèfon 973 66 44 63    FIGUEROLA