Electra Fité S.L.    C/ Sant Jaume, xx    Telèfon 973 66 40 58    ISONA

Ferreteria i electrodomèstics Lluís Comet    Plaça Arrabal, nº 2(1960)-7    Telèfon 15    ISONA

Ferreteria i articles de regal Àngel Palou    Pl. Portal, nº 15    ISONA    (vegeu Construcció)

Instal.lacions d´aigua i electricitat (materials per a la construcció) Sebastià Abella    C/ Sant Pau, nº 3    ISONA

Tot Elèctric    Carrer Assumpció, nº 5 1r    ISONA