Caixa Rural del Pirineu

Banc Espanyol de Crèdit

Banco de Navarra

Banca Catalana    Plaça del Pi, nº 11    Telèfon 98 i 99    ISONA  _  Plaça del Portal, nº 9    ISONA

Banc de Bilbao

Banc Hispà Americà