Isona i Conca Dellà


ESCUT

Escut caironat dŽargent, 2 canons de font de sable movent dels flancs de lŽescut amb 3 raigs dŽatzur cadascun sobre un toll dŽaigua dŽatzur carregat de 8 roses dŽor posades 4, 3 i 1 formant triangle. Per timbre una corona mural de la vila. Data dŽaprovació: 21 Abril 1.983.

BANDERA