Comerç i Indústria
En color verd, continuen l´activitat en una altra ubicació

Agrícoles i ramaderes

Farmàcies Perruqueries i Barberies
Alimentació Ferrers Roba i teixits
Bancs i Caixes Ferreteries Sabateries

Bars, Restaurants, Fondes i Hostals

Fleques i pastisseries Sastreria

Carnisseries

Fusters Taller d´automoció
Construcció Peixateries Transports

Les úniques activitats documentades antigament de tipus industrial eren els molins fariners, les fàbriques d´aiguardent, alguens mines de carbó i els trulls. El 1.988 hi hagué un intent de reiniciar l´explotació de lignit en un jaciment proper a Llordà, però tot i que s´arribà a obrir l´explotació, es va haver de plegar poc temps després. També havia estat força important la fàbrica tèxtil Confeccions Isona, que va haver de plegar l´any 1.992. Cal destacar també altres iniciatives industrials en diversos nuclis del municipi: un taller de ceràmica a Biscarri i una fàbrica de joguines de fusta a Sant Romà d´Abella, Guaita Manufactures de Joguines. Al mateix poble de Sant Romà d´Abella hi havia estat instal.lada una petita indústria dedicada al muntatge de components electrònics. A Isona hi havia una sucursal del Banc Central.