No és un programa de la Festa Major. És un escrit, potser insertat dins del programa de la Festa Major si n´hi havia en aquells anys, d´una part opositora de la festa major d´aquell temps.