CARTELLERA

format cartell original: més petit que A4