CARTELLERA

format cartell original: póster. També hi eren diferents tipus de cartells.