Utilitats dels fongs

    A part de l´indubtable valor culinari que puguin tenir els bolets, hi ha molts fongs que són de gran utilitat en l´home:

Els llevats

    Aquests fongs actuen de manera natural en processos industrials en els quals intervé la fermentació com és el cas de:

        - La fermentació del vi gràcies el llevat Saccharomyces ellipsoideus.

        - La fermentació de la cervesa deguda a Saccharomyces cerevisae.

        - La fermentació del pa deguda a llevats, en principi extrets del procés de fabricació de la cervesa encara que actualment s´usen llevats preparats.

        - Altres llevats són usats per a l´obtenció d´enzims, etc.

 

Els antibiòtics

    Des que Fleming va obtenir la penicil.lina a partir del Penicillium notatum, els científics han anat aïllant molts altres antibiòtics de diferents cultius de fongs. Actualment la producció d´antibiòtics ultrapassa les mil tones anuals.

 

Els formatges

    De tots és coneguda l´existència del formatge Roquefort, que deu el seu gust a un fong microscòpic, el Penicilium roqueforti. Aquest fong, en desenvolupar-se a l´interior del formatge, produeix els clàssics esporangis de color verd blavós, que formen el seu vetejat característic. Altres tipus de formatge com el Brie o el Camembert deuen la seva aroma al Penicilium camemberti, que produeix en la seva pell, el característic enfeltrat blanc.